Tỉ phú Elon Musk giàu thứ 2 thế giới chính thức vô gia cư

Tỉ phú Elon Musk. Ảnh: SpaceX
Tỉ phú Elon Musk. Ảnh: SpaceX
Tỉ phú Elon Musk. Ảnh: SpaceX
Lên top