Tỉ phú Bezos bay thành công lên rìa vũ trụ

Phi hành đoàn cùng tỉ phú Jeff Bezos bay vào vũ trụ. Ảnh: Blue Origin
Phi hành đoàn cùng tỉ phú Jeff Bezos bay vào vũ trụ. Ảnh: Blue Origin
Phi hành đoàn cùng tỉ phú Jeff Bezos bay vào vũ trụ. Ảnh: Blue Origin
Lên top