Tỉ phú Ấn Độ chuẩn bị sản xuất đại trà vaccine COVID-19

Ấn Độ chuẩn bị sản xuất đại trà vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Ấn Độ chuẩn bị sản xuất đại trà vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Ấn Độ chuẩn bị sản xuất đại trà vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top