Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Trump tụt dốc, cách xa đối thủ Biden

Ông Joe Biden bỏ xa ông Donald Trump về tỉ lệ ủng hộ. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden bỏ xa ông Donald Trump về tỉ lệ ủng hộ. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden bỏ xa ông Donald Trump về tỉ lệ ủng hộ. Ảnh: AFP
Lên top