Tỉ lệ ủng hộ rộng rãi cho gói giải cứu 1,9 nghìn tỉ USD của ông Biden

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top