Tỉ lệ ủng hộ ông Biden vượt trội trong ứng phó COVID-19

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top