Tỉ lệ ủng hộ ông Biden trước mốc 100 ngày nhậm chức tổng thống Mỹ

Tổng thống Joe Biden có tỉ lệ ủng hộ là 59% khi gần tới 100 ngày tại vị. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden có tỉ lệ ủng hộ là 59% khi gần tới 100 ngày tại vị. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden có tỉ lệ ủng hộ là 59% khi gần tới 100 ngày tại vị. Ảnh: AFP.
Lên top