Tỉ lệ ủng hộ ông Biden tích cực trong 100 ngày đầu nhậm chức

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top