Tỉ lệ tín nhiệm Tổng thống Trump tăng vào những giờ cuối tại vị

Tổng thống Donald Trump trong video chia tay người dân Mỹ ngày 19.1. Ảnh chụp màn hình
Tổng thống Donald Trump trong video chia tay người dân Mỹ ngày 19.1. Ảnh chụp màn hình
Tổng thống Donald Trump trong video chia tay người dân Mỹ ngày 19.1. Ảnh chụp màn hình
Lên top