Tỉ lệ tín nhiệm cao của ông Trump ngay trước bài phát biểu đầu tiên

Ông Donald Trump tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) năm 2019. Ảnh: AFP.
Ông Donald Trump tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) năm 2019. Ảnh: AFP.
Ông Donald Trump tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) năm 2019. Ảnh: AFP.
Lên top