Tỉ lệ tiêm chủng đạt 90%, một quốc gia Châu Âu sắp dỡ bỏ hầu hết hạn chế

Hầu hết các hạn chế COVID-19 ở Ireland sẽ được dỡ bỏ từ tháng 10 nhờ vào thành công của chiến dịch tiêm chủng. Ảnh: AFP
Hầu hết các hạn chế COVID-19 ở Ireland sẽ được dỡ bỏ từ tháng 10 nhờ vào thành công của chiến dịch tiêm chủng. Ảnh: AFP
Hầu hết các hạn chế COVID-19 ở Ireland sẽ được dỡ bỏ từ tháng 10 nhờ vào thành công của chiến dịch tiêm chủng. Ảnh: AFP
Lên top