Tỉ lệ sinh của Nhật Bản năm 2020 giảm xuống mức thấp kỷ lục

Hơn 20% dân số Nhật Bản có độ tuổi trên 65. Ảnh: AFP
Hơn 20% dân số Nhật Bản có độ tuổi trên 65. Ảnh: AFP
Hơn 20% dân số Nhật Bản có độ tuổi trên 65. Ảnh: AFP
Lên top