Tỉ lệ sẵn sàng tiêm vaccine tăng mạnh ở 6 nước công nghiệp phát triển

Tỉ lệ ủng hộ tiêm vaccine COVID-19 đều tăng ở các nước công nghiệp phát triển. Ảnh: AFP.
Tỉ lệ ủng hộ tiêm vaccine COVID-19 đều tăng ở các nước công nghiệp phát triển. Ảnh: AFP.
Tỉ lệ ủng hộ tiêm vaccine COVID-19 đều tăng ở các nước công nghiệp phát triển. Ảnh: AFP.
Lên top