Thuyền diễu hành ủng hộ Tổng thống Donald Trump chìm trên hồ

Một số thuyền tham gia cuộc diễu hành ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã bị chìm trên hồ Travis, Texas, Mỹ. Ảnh: ABC News
Một số thuyền tham gia cuộc diễu hành ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã bị chìm trên hồ Travis, Texas, Mỹ. Ảnh: ABC News
Một số thuyền tham gia cuộc diễu hành ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã bị chìm trên hồ Travis, Texas, Mỹ. Ảnh: ABC News
Lên top