Thủy thủ Việt Nam bị cướp biển Somali bắt giữ 4 năm được trả tự do