Thủy thủ bị bắt cóc ở Somali sống sót 5 năm nhờ ăn thịt chuột