Thụy Sĩ: Học sinh giả mạo kết quả dương tính COVID-19 để trốn học

Trường trung học Kirschgarten- nơi 3 học sinh giả mạo kết quả dương tính với COVID-19 để được nghỉ học. Ảnh: Kirschgarten High School/Facebook
Trường trung học Kirschgarten- nơi 3 học sinh giả mạo kết quả dương tính với COVID-19 để được nghỉ học. Ảnh: Kirschgarten High School/Facebook
Trường trung học Kirschgarten- nơi 3 học sinh giả mạo kết quả dương tính với COVID-19 để được nghỉ học. Ảnh: Kirschgarten High School/Facebook
Lên top