Thụy Sĩ đầu tư số tiền khổng lồ để có vaccine ngừa COVID-19

Thụy Sĩ đầu tư một số tiền khổng lồ, hơn 310 triệu USD để có được vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Thụy Sĩ đầu tư một số tiền khổng lồ, hơn 310 triệu USD để có được vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Thụy Sĩ đầu tư một số tiền khổng lồ, hơn 310 triệu USD để có được vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top