Thụy Sĩ cách ly toàn bộ 2.500 sinh viên một trường đại học để chặn COVID-19

Các sinh viên đại học trong khuôn viên trường Ecole Hoteliere de Lausanne ngày 23.9. Ảnh: Reuters
Các sinh viên đại học trong khuôn viên trường Ecole Hoteliere de Lausanne ngày 23.9. Ảnh: Reuters
Các sinh viên đại học trong khuôn viên trường Ecole Hoteliere de Lausanne ngày 23.9. Ảnh: Reuters
Lên top