"Thủy quái" đại dương có hình thù như tàu ngầm

Cá rìu biển hatchetfish nhìn như chiếc "tàu ngầm" phát sáng dưới đáy đại dương. Ảnh: Lost Bird
Cá rìu biển hatchetfish nhìn như chiếc "tàu ngầm" phát sáng dưới đáy đại dương. Ảnh: Lost Bird
Cá rìu biển hatchetfish nhìn như chiếc "tàu ngầm" phát sáng dưới đáy đại dương. Ảnh: Lost Bird
Lên top