Thụy Điển vừa trải qua tháng tang tóc nhất trong gần 30 năm

Hoa tưởng niệm những người đã chết vì COVID-19 ở quảng trường Mynttorget, thủ đô Stockholm. Ảnh: AFP
Hoa tưởng niệm những người đã chết vì COVID-19 ở quảng trường Mynttorget, thủ đô Stockholm. Ảnh: AFP
Hoa tưởng niệm những người đã chết vì COVID-19 ở quảng trường Mynttorget, thủ đô Stockholm. Ảnh: AFP
Lên top