Thụy Điển: Miễn dịch cộng đồng đã đủ cao để đẩy lùi COVID-19

Thụy Điển ứng phó COVID-19 bằng chiến lược miễn dịch cộng đồng. Ảnh: AFP
Thụy Điển ứng phó COVID-19 bằng chiến lược miễn dịch cộng đồng. Ảnh: AFP
Thụy Điển ứng phó COVID-19 bằng chiến lược miễn dịch cộng đồng. Ảnh: AFP
Lên top