Thủy điện lớn thứ 2 Trung Quốc sau đập Tam Hiệp hoàn thành trong hôm nay

Đập Bạch Hạc Than, đập thủy điện lớn thứ 2 ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Bạch Hạc Than, đập thủy điện lớn thứ 2 ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Bạch Hạc Than, đập thủy điện lớn thứ 2 ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top