Thụy Điển dự báo mới về thời điểm miễn dịch cộng đồng COVID-19

Thuỵ Điển có cách tiếp cận COVID-19 thoải mái hơn so với các nước. Ảnh: AFP
Thuỵ Điển có cách tiếp cận COVID-19 thoải mái hơn so với các nước. Ảnh: AFP
Thuỵ Điển có cách tiếp cận COVID-19 thoải mái hơn so với các nước. Ảnh: AFP
Lên top