Thụy Điển đảo ngược chiến lược chống COVID-19

Người dân Thụy Điển đi trên đường phố được trang trí Giáng sinh ở Stockholm vào đầu tháng 12. Ảnh: AFP.
Người dân Thụy Điển đi trên đường phố được trang trí Giáng sinh ở Stockholm vào đầu tháng 12. Ảnh: AFP.
Người dân Thụy Điển đi trên đường phố được trang trí Giáng sinh ở Stockholm vào đầu tháng 12. Ảnh: AFP.
Lên top