Thụy Điển bất ngờ điều chỉnh chiến lược ứng phó COVID-19 

Thụy Điển điều chỉnh chiến lược ứng phó COVID-19 khi tỉ lệ tử vong ở người gia tăng vọt. Ảnh: AFP.
Thụy Điển điều chỉnh chiến lược ứng phó COVID-19 khi tỉ lệ tử vong ở người gia tăng vọt. Ảnh: AFP.
Thụy Điển điều chỉnh chiến lược ứng phó COVID-19 khi tỉ lệ tử vong ở người gia tăng vọt. Ảnh: AFP.
Lên top