Thượng viện Texas thông qua dự luật cắt giảm 5,1 tỉ USD tiền điện giá cao

Thượng viện tiểu bang Texas Mỹ đã thông qua dự luật cắt giảm 5,1 tỉ USD tiền điện và phí dịch vụ phát sinh trong đợt băng giá kỷ lục hồi tháng 2. Ảnh: AFP
Thượng viện tiểu bang Texas Mỹ đã thông qua dự luật cắt giảm 5,1 tỉ USD tiền điện và phí dịch vụ phát sinh trong đợt băng giá kỷ lục hồi tháng 2. Ảnh: AFP
Thượng viện tiểu bang Texas Mỹ đã thông qua dự luật cắt giảm 5,1 tỉ USD tiền điện và phí dịch vụ phát sinh trong đợt băng giá kỷ lục hồi tháng 2. Ảnh: AFP
Lên top