Thượng viện Mỹ xác nhận người chuyển giới đầu tiên nắm giữ vị trí chủ chốt

Thượng viện Mỹ xác nhận bà Rachel Levine, một bác sĩ chuyển giới, làm trợ lý Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Ảnh: AFP
Thượng viện Mỹ xác nhận bà Rachel Levine, một bác sĩ chuyển giới, làm trợ lý Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Ảnh: AFP
Thượng viện Mỹ xác nhận bà Rachel Levine, một bác sĩ chuyển giới, làm trợ lý Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Ảnh: AFP
Lên top