Thượng viện Mỹ giáng đòn mạnh vào Thái tử Saudi Arabia vụ giết nhà báo

Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu Thái tử Saudi Arabia (ảnh) chịu trách nhiệm vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: AFP/Reuters
Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu Thái tử Saudi Arabia (ảnh) chịu trách nhiệm vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: AFP/Reuters
Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu Thái tử Saudi Arabia (ảnh) chịu trách nhiệm vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: AFP/Reuters
Lên top