Thưởng Tết ở Đài Loan thấp nhất trong 8 năm

Khảo sát cho thấy thưởng Tết ở Đài Loan thấp nhất trong 8 năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: AFP/Getty.
Khảo sát cho thấy thưởng Tết ở Đài Loan thấp nhất trong 8 năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: AFP/Getty.
Khảo sát cho thấy thưởng Tết ở Đài Loan thấp nhất trong 8 năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top