Thượng nguồn đập Tam Hiệp hứng lũ lụt tồi tệ nhất từ đầu mùa

Đập Tam Hiệp đón thêm đợt lũ mới từ thượng nguồn sông Dương Tử. Nguồn: CGTN.
Đập Tam Hiệp đón thêm đợt lũ mới từ thượng nguồn sông Dương Tử. Nguồn: CGTN.
Đập Tam Hiệp đón thêm đợt lũ mới từ thượng nguồn sông Dương Tử. Nguồn: CGTN.
Lên top