Thượng nghị sĩ Mỹ và 30 năm nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và Thượng nghị sĩ Patrick Leahy tại Lễ khởi động dự án xử lý ô nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hoà, ngày 20.4.2019. Ảnh: USAID
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và Thượng nghị sĩ Patrick Leahy tại Lễ khởi động dự án xử lý ô nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hoà, ngày 20.4.2019. Ảnh: USAID
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và Thượng nghị sĩ Patrick Leahy tại Lễ khởi động dự án xử lý ô nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hoà, ngày 20.4.2019. Ảnh: USAID
Lên top