Thượng Hải hủy hàng trăm chuyến bay để giải quyết ổ dịch COVID-19

Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hàng nghìn nhân viên sân bay quốc tế Phố Đông tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hàng nghìn nhân viên sân bay quốc tế Phố Đông tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hàng nghìn nhân viên sân bay quốc tế Phố Đông tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top