Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 là bước ngoặt để phi hạt nhân hóa

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap.
Lên top