Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cả thế giới đang hướng về Hà Nội

Thủ đô Hà Nội trang hoàng trước thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Ảnh: AP.
Thủ đô Hà Nội trang hoàng trước thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Ảnh: AP.
Thủ đô Hà Nội trang hoàng trước thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Ảnh: AP.
Lên top