Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Bước đầu trên chặng đường dài đến hòa bình

Hình ảnh trong Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên ngày 12.6. Ảnh: ST
Hình ảnh trong Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên ngày 12.6. Ảnh: ST
Hình ảnh trong Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên ngày 12.6. Ảnh: ST

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM