Thượng đỉnh Hà Nội là bước quan trọng tiến tới mục tiêu tối thượng

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Singapore. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Singapore. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Singapore. Ảnh: Reuters.
Lên top