Thượng đỉnh G7 nóng với thương mại, Brexit và cháy rừng Amazon

Một góc rừng Amazon bị cháy ở Iranduba, Brazil, ngày 20.8.2019. Ảnh: Reuters
Một góc rừng Amazon bị cháy ở Iranduba, Brazil, ngày 20.8.2019. Ảnh: Reuters
Một góc rừng Amazon bị cháy ở Iranduba, Brazil, ngày 20.8.2019. Ảnh: Reuters
Lên top