Thuốc Molnupiravir làm thay đổi cuộc chiến chống COVID-19 lợi hại thế nào?

Thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir do hãng dược phẩm Merck và đối tác Ridgeback hợp tác phát triển. Ảnh: AFP
Thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir do hãng dược phẩm Merck và đối tác Ridgeback hợp tác phát triển. Ảnh: AFP
Thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir do hãng dược phẩm Merck và đối tác Ridgeback hợp tác phát triển. Ảnh: AFP
Lên top