Thuốc điều trị COVID-19 thử nghiệm của AstraZeneca cho hiệu quả khả quan

Hỗn hợp kháng thể điều trị COVID-19 của AstraZeneca cho kết quả thử nghiệm khả quan. Ảnh: AFP
Hỗn hợp kháng thể điều trị COVID-19 của AstraZeneca cho kết quả thử nghiệm khả quan. Ảnh: AFP
Hỗn hợp kháng thể điều trị COVID-19 của AstraZeneca cho kết quả thử nghiệm khả quan. Ảnh: AFP
Lên top