Thuốc điều trị COVID-19 mới nhất của Trung Quốc hiệu quả với bệnh nặng

Thuốc điều trị COVID-19 của Trung Quốc phát triển dựa trên huyết tương của bệnh nhân hồi phục. Ảnh: CNBG
Thuốc điều trị COVID-19 của Trung Quốc phát triển dựa trên huyết tương của bệnh nhân hồi phục. Ảnh: CNBG
Thuốc điều trị COVID-19 của Trung Quốc phát triển dựa trên huyết tương của bệnh nhân hồi phục. Ảnh: CNBG
Lên top