Thuốc COVID-19 đầu tiên chính thức được phê duyệt điều trị bệnh nhân ở Mỹ

Thuốc COVID-19 remdesivir chính thức được FDA phê duyệt sử dụng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở Mỹ. Ảnh: AFP
Thuốc COVID-19 remdesivir chính thức được FDA phê duyệt sử dụng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở Mỹ. Ảnh: AFP
Thuốc COVID-19 remdesivir chính thức được FDA phê duyệt sử dụng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top