Thuốc COVID-19 có đủ sức là vũ khí đắc lực thay đổi cuộc chiến chống virus?

Pfizer sản xuất thuốc điều trị COVID-19 tại Freigburg, Đức. Ảnh: Pfizer
Pfizer sản xuất thuốc điều trị COVID-19 tại Freigburg, Đức. Ảnh: Pfizer
Pfizer sản xuất thuốc điều trị COVID-19 tại Freigburg, Đức. Ảnh: Pfizer
Lên top