Thực hư thông tin em vợ cảnh sát ghì chết George Floyd có mặt ở hiện trường

Kellie Chauvin - vợ của cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd - Derek Chauvin và viên cảnh sát Tou Thao, đều là người Hmong. Ảnh: Snopes.
Kellie Chauvin - vợ của cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd - Derek Chauvin và viên cảnh sát Tou Thao, đều là người Hmong. Ảnh: Snopes.
Kellie Chauvin - vợ của cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd - Derek Chauvin và viên cảnh sát Tou Thao, đều là người Hmong. Ảnh: Snopes.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top