Thực hư ông Trump đang chọn người đồng hành tái tranh cử năm 2024

Ông Donald Trump. Ảnh: AFP.
Ông Donald Trump. Ảnh: AFP.
Ông Donald Trump. Ảnh: AFP.
Lên top