Thúc đẩy ngoại giao nghị viện, ngoại giao kinh tế Việt Nam - EU

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5). Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5). Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5). Ảnh: TTXVN
Lên top