Thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương Việt - Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: NHẬT HẠ
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: NHẬT HẠ
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: NHẬT HẠ
Lên top