Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng Ukraina gọi “nữ hoàng tóc tết” là mẹ đẻ của suy thoái kinh tế