Thủ tướng Trung Quốc đi vào tâm dịch, cổ vũ “Tiến lên, Vũ Hán"

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Vũ Hán. Ảnh: AFP/Getty.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Vũ Hán. Ảnh: AFP/Getty.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Vũ Hán. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top