Thủ tướng Trung Quốc cam kết tiếp tục hợp tác với ASEAN

Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 23 khai mạc chiều 12.11. Ảnh: Nhật Hạ.
Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 23 khai mạc chiều 12.11. Ảnh: Nhật Hạ.
Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 23 khai mạc chiều 12.11. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top